חומרים לטיפול בתעלות ובורות ביוב הטיפול בתעלות הניקוז במטבח חשוב מאד למניעת ריחות רעים הנוצרים מפעילות חיידקים על שאריות מזון הנמצאות על הקו.

הטיפול חייב להתבצע לפחות אחת לשבוע בטיפול ממושך שמתבצע בסיום יום העבודה .